Punktestand  RCTP Meisterschaft 2019*
Ergebnisse 2019   Home
1. Meisterschaftslauf : Dortmund - 06.04.2019
2. Meisterschaftslauf : Windbergen - 08.06.2019
3. Meisterschaftslauf : Wasbek - 13.07.2019
4. Meisterschaftslauf : Melle - 01.09.2019
5. Meisterschaftslauf : Kalkar - 14.09.2019
6. Meisterschaftslauf : Höbek - 28.09.2019

Endstand RCTP Meisterschaft 2018*           

Endstand RCTP Meisterschaft 2017*           Endstand RCTP Meisterschaft 2016*          Endstand RCTP Meisterschaft 2015*

Endstand RCTP Meisterschaft 2014*           Endstand RCTP Meisterschaft 2013*          Endstand RCTP Meisterschaft 2012*

Endstand RCTP Meisterschaft 2011         Endstand RCTP Meisterschaft 2010*          Endstand RCTP Meisterschaft 2009*

  Meistertafel  

 
         Punkteverteilung
Platz : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkte : 21 17 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 

Freie Klasse 3000g

    Micropuller 

 Fahrer   1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Blue Tornado Sonja Bonnes 21 17 17 9 14 13 91 9 82

The Judge Mika Koswig 17 11 12 14 21 13 88 11 77

Road Runner  Fynn Höppner 11 12 21 17 10 11 82 10 72

Thor Cristoph Booms 10 9 8 12 17 21 77 8 69 4
Black Boss Jan Daunheimer 14 21 11 10 11 5 72 5 67 5
Little Grave Digger Leon Höppner - 5 14 21 9 17 66 - 66 6

T’smidje Fynn Höppner 9 14 9 11 12 5 60 5 55 7
Green Diamond Simon Daverfeld 12 10 10 8 8 - 48   48 8
                         
 
Freie Klasse 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Dingo Sönke Koberg 21 21 6 21 21 14 104 6 98

Wild  Pony Sven Daumann - 17 21 17 8 17 80 - 80

Blue Wolf Jörg Neumann 12 - 12 11 17 11 63 - 63

BMO Rocket Science Fynn Höppner 17 12 10 8 10 6 63 6 57 4

The Red Baron Daniel Folz 10 14 9 9 14 9 65 9 56 5

Mad Monkey Christoph Krapp - - 17 14 12 12 55 - 55 6

Blue Tornado 2.0 Maik Bonnes 14 3,5 8 12 9 2 48,5 2 46,5 7

Iron Toy Joachim Struck- Winkler - 11 14 - - 21 46 - 46 8

Turtle Tiger Patrick Siemsen 9 9 11 7 - 10 46 - 46 8

Gators René Freimann 7 6 - 10 5 8 36 - 36 10

Black Gold Danny Brockhaus 11 10 7 6 - - 34 - 34 11

E-Bull Unlimited René Freimann - 3,5 3 3 11 5 25,5 - 25,5 12

The Pirate 2.1 Fynn Höppner 8 7 4 - 5 - 24 - 24 13

Blue Tool Alfred Jansen - - 5 5 - 7 17 - 17 14

Woody Woodpecker Michael Bonnes 6 8 - - - - 14 - 14 15

Snapshot Tim Steinhagen - - - 4 - 3 7 - 7 16

Flying Dutchman Sven Sendel - 5 - - - - 5 - 5 17

Brothers Toy Leon Höppner - - - - - 4 4 - 4 18

Mission Impossible Jürgen Wieschermann - - - - - - - - - -

Hell Fighter Hendrik Buß - - - - - - - - - -

Dirty Four Michael Daverfeld - - - - - - - - - -

 

                       
 
Freie Klasse 4500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Rubber Duck Daniel Ruebsam 17 12 21 21 21 21 113 12 101

Miss Horsepower Sven Daumann 14 21 17 17 17 12 98 12 86

Monster Energy Jörg Neumann 21 10 12 10 10 17 80 10 70

Double Impact Evolution Christoph Krapp 12 14 14 0 14 11 65 - 65 4

Odin Martin Hauschild 11 17 11 - 12 10 61 - 61 5

Top Gun René Freimann 5 7 9 11 11 14 57 5 52 6

Gigant Sönke Koberg 10 8 - 14 8 8 48 - 48 7

Adler-E Uli Dünker - 11 - 12 9 9 41 - 41 8

Tier Andre Gerritzen 5 9 - 5 5 - 24 - 24 9

Black Pearl Sven Sendel - - 10 - - - 10 - 10 10

Dirty Six Michael Daverfeld - - - - - - - - - -

 

                       
 
Freie Klasse 5500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Miss Horsepower Sven Daumann 21 21 17 21 17 21 118 17 101

Monster Energy Danny Brockhaus 17 17 21 14 21 17 107 14 93

Double Impact Evolution Christoph Krapp 14 14 14 5 14 14 75 5 70

Stone Crusher Patrick Siemsen 5 - 12 17 - 5 39 - 39 4

Charger 2.0 Bernd Heistermann - - - - - - - - - -

Dirty Eight Michael Daverfeld - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Prostock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Deutzilla Peter Boms 21 21 17 21 21 8 109 8 101

Green Angel Uli Dünker 11 17 14 17 17 21 97 11 86

Spider Man IHC  Christopher Bonnes 14 9 21 12 10 10 76 9 67

Electric Rattlesnake

Daniel Folz 12 11 10 14 14 12 73 10 63 4

Hardcore Toy Light Lars Fluchtmann 17 12 9 9 - 14 61 - 61 5

E-Fendt Bernd Heistermann 9 8 12 8 12 17 66 8 58 6

Rocky René Freimann 5 14 11 11 11 11 63 5 58 6

Bettie Page Peter Bosbach 10 10 8 10 9 9 56 8 48 8

Feldjäger Vasco Rudolf - - - - - - - - - -

Red Baron Vasco Rudolf - - - - - - - - - -

Porsche Evolution 2.0 Stefan Brüders - - - - - - - - - -

 

                       
 
Superstock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Slowride  Bernd Wieschermann 21 5,5 5,5 21 21 21 95 5,5 89,5

Terminator Maik Bonnes 9 21 12 17 12 12 83 9 74

Red or Dead Christoph Krapp 11,5 5,5 21 11 10 17 76 5,5 70,5

Upgrade Lars Fluchtmann 10 17 17 14 - 11 69 - 69 4

Code Red Fabian Holthöfer 17 11 9 9 14 10 70 9 61 5

Scarecrow Danny Brockhaus 14 14 5,5 12 5 14 64,5 5 59,5 6

Just Another Bull René Freimann 5 9 11 10 17 9 61 5 56 7

Incredible Invader Johannes Jansen - 12 14 7 - 7,5 40,5   40,5 8

Urgestein Thomas Niehues 8 5,5 10 - 9 5 37,5 - 37,5 9

Chasing Fire IHC Andre Bonnes - 5,5 7 6 8 7,5 34 - 34 10

Mr. Black Sven Daumann 5 8 8 8 - - 29 - 29 11

Zeinstra New Born Deere  Jan - Bernd Peters 11,5 - - - 11 - 22,5 - 22,5 12
Mitas Red Expierence Michael Bonnes - 10 - - - - 10   10 13

Platzhirsch Sven Sendel - - - - - - - - - -

KAWE Runaway Deere Ralf Büdding - - - - - - - - - -

 

                       
 
Superstock 4500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Red or Dead Christoph Krapp 21 21 14 21 21 11 109 11 98

Terminator Maik Bonnes 11 17 21 17 12 21 99 11 88

Code Red Fabian Holthöfer 17 10 5 14 14 17 77 5 72

Scarecrow Jörg Neumann 14 14 5 12 - 12 57 - 57 4

Ghost Rider IHC Andre Bonnes 9 12 17 5 10 5 58 5 53 5
Mitas Red Expierence Michael Bonnes - 8 - 5 17 14 44 - 44 6

Upgrade Lars Fluchtmann 10 11 12 - - - 33 - 33 7

Urgestein Thomas Niehues 12 9 - - - - 21 - 21 8

Zeinstra New Born Deere  Jan - Bernd Peters 8 - - - 11 - 19 - 19 9
Te Deef Thomas Niehues - - - - - - - - - -

KAWE Runaway Deere Ralf Büdding - - - - - - - - - -

 

                       
 
Light Superstock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Commander Johannes Jansen - 17 21 17 17 21 93 - 93

European Maid Sven Daumann 21 21 10 21 8 11 92 8 84
Yellow Nightmare  Michael Bonnes 17 9 17 9 14 14 80 9 71

Black Diamond Sandra Pauli - 14 14 14 10 10 62 - 62 4

The Red one Alfred Jansen - - 11 12 21 17 61 - 61 5

Green Devil Simon Daverfeld 14 11 6 11 12 - 54 - 54 6

One of a  Kind René Freimann 12 10 9 10 7 7 55 7 48 7

Black Panther IHC  Christopher Bonnes - 5 8 8 9 8 38 - 30 8

Big Daddy´s Toy Joachim Struck- Winkler - 12 12 - - 12 36 - 36 9

Rabbit G´n Mad  Joachim Struck- Winkler - 8 7 - - 9 24 - 24 10

Patriot Sven Sendel - 7 5 - - - 12 - 12 11
Zeinstra Green Gangster Deere Andreas Lubbers - - - - 11 - 11 - 11 12
Screaming Boss Jan Daunheimer - - - - - - - - - -
                         
 
Two Wheel Drive 2900g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Predator Danny Brockhaus 14 17 21 21 21 21 115 14 101

Black Fighter Lars Fluchtmann 21 21 17 10 14 17 100 10 90

Sledge Hammer Fabian Holthöfer 9 14 14 17 12 10 76 9 67

Iron Fist

Daniel Folz 11 6 7 12 17 14 67 6 61 4

Daredevil Jörg Neumann 17 3 12 7 11 8 58 3 55 5

Devil Inside Hendrik Buß 5 9 9 14 10 9 56 5 51 6

Flying Sock Alfred Jansen - 10 10 11 - 12 43 - 43 7

El TWD De Papel De Fumar Peter Bosbach 10 7 6 6 8 5 42 5 37 8

Badass Fynn Höppner 6 4 8 5 6 11 40 4 36 9

Geisterfahrer Simon Daverfeld 8 11 - 9 7 - 35 - 35 10

Chucky Dennis Kastrup 12 8 11 - - - 31 - 31 11

Little Pam Sven Sendel - 12 4 - - - 16 - 16 12

Empty Pocket Ben Peters 7 - - - 9 - 16 - 16 12

Old Digger Peter Bosbach - - - 8 5 - 13 - 13 14
Opa macht LDB Thomas Niehues - 5 5 - - - 10 - 10 15
                         
 
 

* Die RCTP Meisterschaft ist keine offizielle Deutsche Meisterschaft, sondern eine interne Vereinsmeisterschaft