Punktestand  RCTP Meisterschaft 2018*
Ergebnisse 2018   Home
1. Meisterschaftslauf : Windbergen 
2. Meisterschaftslauf : Anholt - 09.06.2018
3. Meisterschaftslauf : Wasbek - 21.07.2018
4. Meisterschaftslauf : Bargstedt - 19.08.2018
5. Meisterschaftslauf : Dülmen - 08.09.2018
6. Meisterschaftslauf : lssselburg - 13.10.2018

Endstand RCTP Meisterschaft 2017*           Endstand RCTP Meisterschaft 2016*          Endstand RCTP Meisterschaft 2015*

Endstand RCTP Meisterschaft 2014*           Endstand RCTP Meisterschaft 2013*          Endstand RCTP Meisterschaft 2012*

Endstand RCTP Meisterschaft 2011         Endstand RCTP Meisterschaft 2010*          Endstand RCTP Meisterschaft 2009*

  Meistertafel  

 
         Punkteverteilung
Platz : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkte : 21 17 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 

Freie Klasse 3000g

    Micropuller 

 Fahrer   1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

The Judge Jörg Neumann 17 21 17 14 21 21 111 14 97

Blue Tornado Maik Bonnes 21 14 21 17 14 9 87 9 87
Running Wild Daniel Folz 9 17 14 21 17 6 84 6 78

Asterix Fabian Holthöfer 14 12 10,5 10 11 10 67,5 10 57,5 4

Road Runner  Fynn Höppner 11 8 5 8 9 17 58 5 53 5

Mad Hog Peter Boms 10 11 10,5 - 5 14 50,5 0 50,5 6

T’smidje Fynn Höppner 6,5 - 12 12 7 11 48,5 0 48,5 7

The Joker Danny Brockhaus 12 6 7 11 12 4 48 4 48 8

Thor Cristoph Booms - 5 9 9 10 12 45 - 45 9
Black Boss Jan Daunheimer 8 9 8 - 6 8 39 0 39 10
Tempest Storm Peter Bosbach 5 4 6 - 8 7 30 0 30 11

Little Grave Digger Leon Höppner 6,5 7 1 - - - 17,5 0 17,5 12

The Chipmunks Ben Peters - 10 - - - 5 15 - 15 13
      - - - - - - - - - -
 
Freie Klasse 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Dingo Sönke Koberg 21 21 21 21 21 - 105 0 105

The Red Baron Daniel Folz 14 12 10 14 17 21 88 10 78

BMO Rocket Science Fynn Höppner 5,5 10 14 9 11 17 66,5 5,5 61

Blue Wolf Jörg Neumann 12 14 12 12 9 9 68 9 59 4

Black Gold Danny Brockhaus 11 11 9 10 12 12 65 9 56 5

Blue Tornado 2.0 Maik Bonnes - - 6 17 14 14 51 0 51 6

Gators Johannes Jansen 10 - 17 11 - - 38 0 38 7

Klebebude.de Blue Conception René Freimann - - 11 6 8 10 35 0 35 8

Turtle Tiger Patrick Siemsen 9 17 8 - - - 34 0 34 9

Hell Fighter Hendrik Buß 7 9 5 5 7 - 33 0 33 10

The Razors Edge Fynn Höppner - - - - 10 11 21 0 21 11

Le Coiffeur Cristoph Booms 5,5 - 7 7 - - 19,5 0 19,5 12

Iron Toy Joachim Struck- Winkler 17 - - - - - 17 0 17 13

Silent Runner Peter Boms 8 - - - - - 8 0 8 14

Bandit Fynn Höppner - - - 8 - - 8 0 8 14

Flying Dutchman Sven Sendel - - - - - - - - - -

Woody Woodpecker Maik Bonnes - - - - - - - - - -

Black Fighter Lars Fluchtmann - - - - - - - - - -

Imperator Stefan Leefers - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Freie Klasse 4500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Miss Horsepower Sven Daumann 17 21 21 17 17 11 104 11 93

Double Impact Evolution Christoph Krapp 21 12 12 12 11 21 89 11 78

Rubber Duck Daniel Ruebsam 12 14 14 11 21 14 86 11 75

Monster Energy Jörg Neumann 7 17 17 10 10 17 78 7 71 4

Odin Martin Hauschild 14 11 10 14 14 - 63 0 63 5

Gigant Sönke Koberg 10 10 11 21 9 - 61 0 61 6

Tier Andre Gerritzen 11 9 8 - 12 12 52 0 52 7

Adler-E Uli Dünker 8 8 9 - - - 25 0 25 8

Screamin` B René Freimann 9 6 6 - - - 21 0 21 9

Hell Fighter Hendrik Buß - 7 7 - - - 14 - 14 10

Klebebude.de Blue Conception René Freimann - - - - - - - - - -

Kiepenkerl 2 Bernd Heistermann - - - - - - - - - -

Dirty Six Michael Daverfeld - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Freie Klasse 5500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Monster Energy Danny Brockhaus 17 21 21 - 21 19 99 0 99

Miss Horsepower Sven Daumann 12 17 17 21 17 19 103 12 91

Double Impact Evolution Christoph Krapp 21 12 14 17 14 - 78 0 78

Kiepenkerl 2 Bernd Heistermann 11 11 - 14 12 5 53 0 53 4

Northwest Express  Jürgen Wieschermann 14 14 - - - - 28 0 28 5

Stone Crusher Patrick Siemsen - - - - - - - - - -

Dirty Eight Michael Daverfeld - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Prostock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Rocky René Freimann 21 14 15,5 21 17 14 102,5 14 88,5

Green Angel Uli Dünker 12 17 12 - 21 21 83 0 83

Deutzilla Peter Boms 14 21 15,5 - 14 11 75,5 0 75,5

E-Bull 2.0 René Freimann 10 10 21 17 12 12 82 10 72 4

Spider Man IHC  Christopher Bonnes 11 12 9 14 11 10 67 9 58 5

Blue Lightning Uli Dünker 17 11 8 - 9 9 54 0 54 6

Red Baron Vasco Rudolf 8 - 11 12 10 7 48 0 48 7

Bettie Page Peter Bosbach 9 9 10 - 8 8 44 0 44 8

Feldjäger Vasco Rudolf - - - - - 17 17 0 17 9

Porsche Evolution 2.0 Stefan Brüders - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Superstock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Just Another Bull René Freimann 21 21 21 14 14 17 108 14 94

Red or Dead Christoph Krapp 11 17 17 21 10 21 97 10 87

Scarecrow Jörg Neumann 17 11 14 17 21 11 91 11 80

Slowride  Bernd Wieschermann - 14 12 12 17 14 69 - 69 4

Terminator Maik Bonnes 14 10 11 9 12 10 66 9 57 5

Code Red Fabian Holthöfer 10 7 10 11 11 12 61 7 54 6

Taking Care of Business Andre Bonnes - 8 9 10 - 7 34 - 34 7

Urgestein Thomas Niehues - - - 8 9 9 26 - 26 8
Incredible Deere Andre Gerritzen 12 12 - - - - 24 0 24 9

Runaway Deere Ralf Büdding - 9 - - - 6 15 - 15 10

Zeinstra New Born Deere  Jan - Bernd Peters - 6 - - - 8 14 - 14 11

Green Devil Simon Daverfeld - - - - 5 - 5 - 5 12

Crazy Toy Vasco Rudolf - - - - - - - - - -

Upgrade Lars Fluchtmann - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Superstock 4500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Scarecrow Jörg Neumann 14 17 21 21 12 14 99 12 87

Red or Dead Christoph Krapp 12 21 12 14 17 21 97 12 85

Terminator Maik Bonnes 17 12 17 12 21 17 96 12 84

Code Red Fabian Holthöfer 11 - 14 17 14 12 68 0 68 4

Ghost Rider IHC Andre Bonnes 21 14 11 11 11 11 79 11 68 5

Urgestein Thomas Niehues - - - 10 10 8 28 - 28 6

Zeinstra New Born Deere  Jan - Bernd Peters - 11 - - - 9 20 - 20 7

Runaway Deere Ralf Büdding - 10 - - - 10 20 - 20 7

Te Deef Thomas Niehues - - - - - - - - - -

Upgrade Lars Fluchtmann - - - - - - - - - -

 

    - - - - - - - - - -
 
Light Superstock 3500g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Commander Johannes Jansen 12 - 17 21 21 17 88 0 88
Yellow Nightmare  Michael Bonnes 10 17 14 17 11 21 90 10 80

European Maid Sven Daumann 8 21 21 10 12 11 83 8 75

Hardcore Toy  Vasco Rudolf 17 - 12 11 17 12 69 0 69 4

Gunpowder & Lead Vasco Rudolf 21 - 9 14 10 14 68 0 68 5

The Red one Alfred Jansen - 14 11 12 14 10 61 - 61 6

Black Diamond Sandra Pauli 11 - 10 9 - - 30 0 30 7

Big Daddy´s Toy Joachim Struck- Winkler 14 - - - - - 14 0 14 8

Rabbit G´n Mad  Joachim Struck- Winkler 9 - - - - - 9 0 9 9
Touchdown Kevin Schröder - - - 8 - - 8 - 8 10

Patriot Sven Sendel - - - - - - - - - -
      - - - - - - - - - -
 
Two Wheel Drive 2900g

    Micropuller

 Fahrer  1.ML 2.ML  3.ML  4.ML 5.ML  6.ML Gesamt  Streich note  End stand Platz

Sledge Hammer Fabian Holthöfer 17 17 17 21 21 14 107 14 93

Flying Sock Alfred Jansen - 21 12 14 11 21 79 - 79

Iron Fist

Daniel Folz 11 11 14 12 17 17 82 11 71

El TWD De Papel De Fumar Peter Bosbach 21 5 10 - 14 12 62 0 62 4

Daredevil Jörg Neumann 10 12 11 17 12 8 70 8 62 4

Predator Danny Brockhaus 14 14 8 9 9 9 63 8 55 6

No Limit Fynn Höppner - - 7 10 10 11 38 0 38 7

Herbie Sandra Pauli 12 - 9 11 - - 32 0 32 8

Geisterfahrer Simon Daverfeld - 10 - - 8 10 28 0 28 9

Old Digger Peter Boms 5 5 5 - - 7 22 0 22 10

Little Pam Sven Sendel - - 21 - - - 21 0 21 11
      - - - - - - - - - -
 
 

* Die RCTP Meisterschaft ist keine offizielle Deutsche Meisterschaft, sondern eine interne Vereinsmeisterschaft